Shkëlqim Çela

 

Statisticien

Banues në SHBA

Autor në prozë dhe poezi