Shkëlqim Çela

Së afërmi novelat "Zbor", "Vojeristët" dhe "Një zgjues për ty"